Gizlilik

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Bildirimi
Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi (“Acino”) Web Sitemize ilginizden büyük memnuniyet duymaktadır. Web sitemize hoş geldiniz.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için son derece önemlidir.

Aşağıdaki Acino Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Bildirimi (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yasal dayanağını KVKK’dan alan veri koruma mevzuatı uyarınca, Acino’nun Web Sitesi aracılığıyla topladığı yahut başkaca kanallar aracılığıyla kendisi ile kurulan iletişimi müteakip toplayacağı kişisel verileri nasıl işlediğini açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası, yalnızca Acino tarafından ve Acino’nun kontrolü dahilinde oluşturulan verilerle, bir diğer deyişle, Web Sitesindeki bu Gizlilik Politikasına doğrudan bir köprü bulunan Acino web sayfaların ilişkindir. Gizlilik Politikamız başkaca kaynaklardan gelen bilgiler için geçerli değildir.

Acino web sitesini kullandığınızda yahut başkaca kanallar aracılığıyla Acino ile iletişim kurduğunuzda, kişisel verileriniz bu Gizlilik Politikasına göre işlenecektir. Web sitemizi kullanmadan yahut başkaca kanallar üzerinden Acino ile iletişim kurmadan önce bu Gizlilik Politikasını dikkatlice incelediğinizden emin olunuz.

Acino bu Gizlilik Politikasını önceden bildirmeksizin ve kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilecektir. Acino, toplanan kişisel verilerin türü, verilerin nasıl kullanıldığı ve Acino’nun bilgileri hangi koşullarda ifşa ettiği konusunda sizi tam olarak bilgilendirmek için gerçekleşen tüm değişiklikleri bu sayfada yayınlayacaktır.

Kişisel Verileriniz size aittir ve bu Gizlilik Politikasında Kişisel Verilerinizi korumak için KVKK’dan kaynaklanan ve sahip olduğunuz haklara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

1. Tanımlar

Tanımlar, büyük harfle yazılan ve bu Gizlilik Politikasında sıklıkla kullanılan KVKK’ya uygun olarak aşağıdaki gibi kelime ve ifadelerin anlamlarını sağlar:

İlgili Kişi, Acino’nun hakkında bilgi sahibi olduğu, kişisel verileri işlenen tanımlanabilir gerçek kişidir. İlgili Kişiler, gerçek kişi olan ve kişisel verileri Acino tarafından işlenen, örneğin; müşteriler, ziyaretçiler ve işbirliği ortakları ile çalışanlardır.

Gizlilik Politikası, Acino tarafından Kişisel Veri İşleme ilkelerini belirleyen bu metindir.

Kişisel Veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin herhangi bir bilgidir; örneğin isim, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi vb.

Kişisel Veri İşleme, İlgili Kişinin Kişisel Verileri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir; örneğin toplama, saklama, değiştirme, silme vb.

İş Ortağı, Acino ile işbirliği yapan, hizmetlerini kullanan veya bu yöndeki isteğini ifade eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir.

Ziyaretçi, Acino Web Sitesini kullanan herhangi bir kişidir.

Web sitesi, üçüncü taraf web sitelerine (sosyal medya platformları gibi) bağlantılar içermeyen, Acino tarafından yönetilen web siteleri anlamını ifade eder.

Hizmetler, Acino tarafından sağlanan hizmetler ve ürünlerdir.

Çerezler, bazı durumlarda bir Web Sitesi Ziyaretçisinin cihazına kaydedilen veri dosyalarıdır.

Acino, Acino Turkey İlaç Anonim Şirketi anlamını ifade eder.

2. Genel Hükümler

Genel Hükümler, Kişisel Verilerin sorumlusunun kim olduğu ve Gizlilik Politikasının geçerlilik süresi hakkında bilgi verir.

Acino, bu Web Sitesi aracılığıyla ve kendisi ile iletişim kurulmak üzere tercih edilen başkaca kanallar vasıtasıyla edineceği kişisel verileri;

 1. İşleme amaçlarını ve araçlarını belirlerken bir veri sorumlusu olarak;
 2. Veri sorumlusunun talimatları doğrultusunda bir işleyici olarak; ve
 3. Kişisel Verilerin aktarıldığı ölçüde bir alıcı olarak
  işleyebilir.

Acino’nun sahip olduğu Kişisel Verilerle temas eden Acino’nun tüm çalışanları ve iş ortakları Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen hak ve yükümlülüklere uyumlu davranmalıdır.

Acino’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Veri Sorumlusu: Acino Turkey İlaç A.Ş.
Adres: Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No: 1/27 Sarıyer/İstanbul
Telefon numarası: (0212) 335 25 34
MERSİS No: 0005114802800001
E-posta adresi: dataprotection@acino.swiss

Gizlilik Bildirimi, Web Sitesinde veya cihazlarda yayınlanan gizlilik beyanlarını tamamlayabilir ve aynı şekilde değiştirilip tamamlanabilir.

3. İlkeler

Kişisel Verilerinizi İşlerken Acino’nun her zaman takip ettiği ilkeleri burada bulabilirsiniz.

Acino, İlgili Kişilerin menfaatlerini, haklarını ve özgürlüklerini her zaman dikkate alacaktır. Acino ölçülü, örnek uygulama yöntemlerini benimseyen ve her zaman belirlenen işleme amaçlara uyum sağlamaya hazır şekilde Kişisel Verileri İşleme amacı taşımaktadır.

Acino’nun Kişisel Veri İşleme ile ilgili tüm süreçleri, yönergeleri, işlemleri ve faaliyetleri aşağıdaki ilkelere dayanır:

 1. Yasalara uygunluk. Kişisel Verilerin İşlenmesi için her zaman yasal bir dayanak yani Acino’nun yasal yükümlülüğü, sözleşme, açık rıza yahut başkaca bir hukuki sebep vardır;
 2. Dürüstlük. Kişisel Veri İşleme, bir İlgili Kişiye Kişisel Verilerin nasıl İşlendiğine dair yeterli bilgi ve iletişim sağlarken dürüst olacaktır.
 3. Şeffaflık. Kişisel Veri İşleme, İlgili Kişi için şeffaf, açık olacaktır;
 4. Amaca Uygunluk. Kişisel Veriler, kesin ve açık bir şekilde belirlenmiş meşru amaçlar için toplanacak ve daha sonraki süreçlerde bu amaçlarla çelişecek şekilde işlenmeyecektir. Bir İlgili Kişi, belirli bir amaç için Veri İşlemenin belirlenmiş amacını her zaman inceleyebilecektir;
 5. Sınırlı işleme. Kişisel Veriler, verilen Kişisel Verilerin İşlenmesi amacıyla gerekli olanla yeterli, ilgili ve sınırlı olacaktır. Acino, Kişisel Veri İşlemede asgari düzeyde İşleme ilkesine göre yönlendirilecektir ve Kişisel Veriler artık gerekli olmadığında veya toplanma amaçları için artık ihtiyaç duyulmadığında ve Acino’nun Kişisel Verileri saklamak için yasal bir zorunluluğu kalmadığında, Kişisel Veriler silinecek veya arşivlenecektir;
 6. Doğruluk ve gerektiğinde güncellik. Kişisel Veriler doğru olacak ve gerektiğinde güncellenecektir ve Kişisel Veri İşleme amacı ışığında yanlış olan Kişisel Verilerin gecikmeksizin silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için tüm makul önlemler alınacaktır;
 7. Saklamanın sınırlandırılması. Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin işlenme amacına ulaşmak için bu tanımlama gerekli olduğu sürece, İlgili Kişilerin tanımlanmasını sağlayan formatta saklanacaktır. Bu durum, Acino’nun Kişisel Verileri veri toplamak amacıyla gerekenden daha uzun bir süre saklamak istemesi durumunda, Acino’nun, İlgili Kişi artık tanımlanamayacak şekilde verileri anonimleştirmesidir. Acino, Acino tarafından bir müşteri ilişkisi veya diğer benzer ilişkiler yoluyla alınan verileri yasalara uygun olarak saklayacaktır. Rıza temelinde işlenen veriler, genellikle bu rıza geri alınana kadar Acino tarafından saklanacaktır.
 8. Güvenilirlik ve gizlilik. Yetkisiz veya hukuka aykırı İşleme ve kaza sonucu kayıp, imha veya hasara karşı korunmaları dahil olmak üzere Kişisel Veri İşleme, makul teknik veya idari önlemler alınarak Kişisel Verilerin yeterli güvenliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Acino’nun, Kişisel Veri İşleme için en iyi uygulamaları, devam eden risk değerlendirmelerini ve yeterli teknik ve idari önlemleri öngören iç yönergeleri, çalışanlar için kuralları ve her veri işleyen ile ayrı sözleşmeleri bulunur;
 9. Tasarım ve kullanımın bir gereği olarak verilerin korunması. Acino, kullanılan tüm sistemlerin gerekli teknik kriterleri karşılamasını sağlayacaktır. Her bilgi veya veri sisteminin yenilenmesi veya tasarlanması hakkında uygun veri koruma önlemleri (ör. bilgi ve iş süreçleri, takma ad verme ve şifreleme uygulamaları kullanılarak yapılandırılmaktadır) planlanmıştır.

Kişisel Veri İşleme hususunda, Acino, yukarıda belirtilen ilkelere uygunluğunu her zaman ispat edebilir olma amacıyla hareket edecektir; ayrıca bu ilkelere uygunluğa ilişkin ek bilgiler Acino’dan talep edilebilir.

4. Verilerin toplanması ve Toplanma Yöntemi

Acino Web sitesini her ziyaret ettiğinizde, genel bilgiler otomatik olarak toplanır ve İnternet Sağlayıcınızın adı, ziyaret ettiğiniz web sitesi adresi, ilginizi çeken Acino sayfalarının geçmişi ve IP adresiniz gibi bilgiler saklanır.

Bu bilgiler anonim olarak analiz edilir ve size kolaylık sağlamak için Web Sitemizin ilgi çekiciliğini, işlevselliğini ve içeriğini geliştirmek için kullanılır.

Acino, diğer bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki Kişisel Veri türlerini toplar:

 1. İlgili Kişi tarafından Acino’ya ifşa edilen Kişisel Veriler;
 2. İlgili Kişi ile Acino arasındaki günlük iletişimin bir sonucu olarak üretilen Kişisel Veriler;
 3. İlgili Kişi tarafından açıkça kamuya ifşa edilen (ör. sosyal medyada) Kişisel Veriler;
 4. Web Sitesini ziyaret etme ve kullanım sonucunda oluşturulan Kişisel Veriler (ör. Web Sitesinde geçirilen süre);
 5. Üçüncü taraflardan edinilen Kişisel Veriler (ör. işveren tarafından çalışanın Acino’nun etkinliğine kaydolması için sağlanan veriler);
 6. Acino tarafından oluşturulan ve birleştirilen Kişisel Veriler (ör. müşteri ilişkisi bağlamında elektronik yazışma veya sipariş geçmişi).

5. Kişisel Verilerin aktarılması ve aktarım amaçları

Acino, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere İlgili Kişiler ile ilgili verileri bağlam ve işbirliği amacıyla aktarmasını gerektirebilecek ve birçok farklı hukuk sistemi içinde yer alan gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaktadır.

Acino’nun, farklı hukuki sistemler yürütülen yerlerde bulunan veri tabanları mevcuttur. Acino, kişisel verileri Türkiye dışındaki bir ülkedeki veri tabanlarına aktarabilir. Kişisel veriler uluslararası veri güvenliği standartlarına ve seviyelerine uyumlu olmayan ülkelere aktarılsa bile Acino, Kişisel Verilerin bu tür ülkelere iletilmesinin kesinlikle güvenli olmasını sağlamaya çalışır.

Acino’nun Kişisel Verileri, aşağıda sıralanan koşulların karşılanması koşuluyla, kamu makamları gibi üçüncü kişilere (örneğin, Veri Koruma Kurumları) ve ayrıca reklam ve pazarlama ortaklarına, müşteri memnuniyeti anketleri gerçekleştiren şirketlere, borç tahsilat kurumlarına, kredi sicillerine, BT ortaklarına, aracılık eden veya (elektronik) posta hizmetleri sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara aktarması gerekebilir;

 1. İlgili amacın ve İşlemenin hukuka uygun olması; ve
 2. Kişisel Veri İşlemenin, Acino yönergelerine uygun olarak ve geçerli bir gizlilik ve veri koruma anlaşması temelinde gerçekleştirilmesi koşuluyla.Acino kuruluşları, işbirliği ortaklarının bir listesini tutmaktadır, ancak mesleki gizlilik yükümlülüğü nedeniyle bu liste Web Sitesinde ifşa edilmemektedir.

Acino, Kişisel Verileri Avrupa Birliği dışına yalnızca aşağıdaki durumlarda aktaracaktır:

 1. İlgili ülkede yeterli veri koruma sağlanması ve aktarımın Acino bağlı ortaklıklarına yapılması durumunda;
 2. Koruma önlemleri üzerinde mutabık kalınmışsa (ör. grubun bağlayıcı iç kuralları veya standart veri koruma hükümleri ile);
 3. İlgili Kişi bu tür bir aktarım için açık ve bilgilendirilmiş olma akabinde bir rıza verdiyse;
 4. Veri aktarımı, İlgili Kişi ile yapılan bir anlaşma tarafından açıkça gerekli görülüyorsa;
 5. Veri aktarımı, İlgili Kişinin menfaatleri, hakları veya özgürlükleri tarafından geçersiz kılınmayan Acino’nun meşru menfaatlerini korumak için gerekliyse ve aktarımla ilgili tüm koşullar değerlendirilmişse ve Kişisel Verileri korumak için uygun koruma önlemleri alınmışsa veya bu nedenle başka bir yasal dayanak varsa.

Acino, meşru menfaat temelinde gerçekleşen veri aktarım hakkında ilgili Veri Koruma Kurumlarını bilgilendirecektir.

Türkiye dışına gerçekleştirilen tüm Kişisel Veri aktarımları ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak, Acino’nun taleplerinizi gerçekleştirmek ve söz konusu faaliyetlerini yerine getirmek için kendisinin ve yukarıda anılmış iş ortağı veya tedarikçilerinin kullandığı veri depolama sistemlerinin ve söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumlu Acino global grup şirketlerinin yurt dışında bulunması amacıyla gerçekleştirilmektedir. İlgili kişiler söz konusu açık rızalarını her zaman yukarıda anılmış adreslerden Acino’ya yazılı olarak ulaşarak geri alabilirler.

Acino, bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar dışında Kişisel Verileri üçüncü taraflara satmayacak, aktarmayacak veya dağıtmayacaktır.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Güvenliği

Acino, hem idari hem de teknik önlemlerle Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamak için yönergeler ve prosedür kuralları oluşturmuştur. Aynı amaçla Acino KVKK ve yürürlükteki Türk veri koruma mevzuatının yanı sıra, Avrupa Birliği veri koruma kurumlarının ilgili yönergelerini takip eder.

Kişisel Veriler ile ilgili bir güvenlik olayının meydana gelmesi durumunda, Acino, sonuçları hafifletmek ve gelecekte ilgili risklerden korunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Atılacak diğer adımların yanı sıra Acino, tüm olayları kaydedecek ve ilgili Veri Koruma Kurumlarını ve İlgili Kişiyi doğrudan (ör. e-posta yoluyla) veya belirtilen durumlarda kamuya açık şekilde (ör. haberler yoluyla) bilgilendirecektir.

Acino tarafından çevrimiçi olarak kaydedilen Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla Acino en son teknoloji güvenlik duvarları ve parola koruması dahil olmak üzere en güncel veri ağlarını kullanır. Acino, verilerin asla kaybolmayacağı, kötüye kullanılmayacağı veya değiştirilmeyeceği hakkında kesin garanti sağlamasa dahi, bunların gerçekleşmemesini sağlamak için KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm çaba gösterilmektedir.

7. Kişisel Verilerin işlenme amaçları

İlaç mevzuatı, belirli bilgilerin yalnızca nitelikli uzmanların erişimi ile sınırlandırılmasını gerektirebilir. Bunun bir sonucu olarak, Web Sitesinin parola korumalı alanlarına erişim için kayıt hakkının verilmesi, kişinin adı, soyadı, adresi, e-posta adresi ve gönüllü olarak ifşa edilebileceği ek veriler gibi kişisel verilerin ifşa edilmesini gerektirir. Bu tür veriler, kayıtlı bir Web Sitesi Ziyaretçisi tarafından herhangi bir zamanda görüntülenebilir, değiştirilebilir ve silinebilir. Acino olarak yalnızca Ziyaretçi tarafından gönüllü olarak sağlanan verileri topluyoruz.
Bu veriler ticari kullanım için üçüncü taraflara iletilmeyecek fakat yalnızca size sunduğumuz hizmeti iyileştirmek, Web Site içeriklerimizi sunabilmek, taleplerinizi karşılamak bu hususta sizinle iletişim kurmak için kullanılacaktır.

Acino, Kişisel Verileri uygulanabilir yasal gerekliliklere ve en yüksek etik raporlama ve belgelendirme standartlarına göre saklar.

Acino ayrıca, pazara sunduğu ürün ve servislerini iyileştirmek ve bunların piyasaya sunulma amaçları olan sağlık sorunları ile mücadeleye nasıl bir katkıda bulunduklarını analiz etmek ilgili tanıtım yönetmeliklerine uygun olarak literatür ve medikal bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamak ve kalite güvence ve farmakovijilans faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla, mevzuatın belirlediği sınır ve ölçülere uygun şekilde, kullanıcıların ve ziyaretçilerin sağlıkla ilgili kişisel verilerini toplayabilir, işleyebilir ve Web Site’nin diğer kullanıcılarına ve ziyaretçilere ait veriler ile birleştirebilir.

Acino’nun tabi olduğu mevzuat uyarınca, kullanıcıların işbu Web Sitesi yahut burada bulunabilecek diğer iletişim kanalları üzerinden paylaştıkları kişisel sağlık verileri, kanunlar ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gereğince işleyebilir ve bu verileri yetkili idari makamlarla paylaşılabilir. Kullanıcıların bir ürünle ilgili bir advers veya olumsuz olay ve kalite şikayeti bildiriyor olmaları halinde kullanıcılardan, hasta baş harfleri, yaşı, cinsiyeti ve reçete eden hekim, hastanın sağlık durumu gibi genel ve özel nitelikli kişisel veriler istenebilir. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından çıkarılan kılavuz ve yönetmelikler uyarınca Acino, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış/ruhsatlanmış tüm ürünleri için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve bünyesindeki ilgili merkez, komisyon ve birimlere ürünlerinin güvenliliğiyle ilgili rapor sunmak için tanımlanabilir hasta bilgilerini toplamakla yükümlüdür. Advers olay, tıbbi bir ürünün kullanımıyla geçici olarak ortaya çıkan kullanılan ilaç ile ilişkili olsun veya olmasın herhangi bir istenmeyen ve beklenmeyen belirti (örneğin, anormal laboratuvar bulgusu dahil), semptom veya hastalığı ifade eder. Kalite şikayeti, ürünün etiketi, ambalajı, rengi, formu gibi ürünün kimyasal ve fiziksel durumuna yani ürünün spesifikasyonuyla ilgili şikayettir.

8. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Acino, Kişisel Verileri yalnızca izin, sözleşme veya Acino’nun yasal yükümlülükleri gibi yasal gerekçelere dayanarak işler. Örneğin, Acino kendisi ile iletişim kurmayı tercih edeceğiniz kanal aracılığıyla kendisi ile sözleşme ilişkisi kurmak istemeniz halinde söz konusu kişisel verilerinizi sözleşmenin kurulması ve ifa edilebilmesi için gerekli olması hukuki sebebiyle işler.
Bir sözleşmenin imzalanması ve ifası üzerine, Kişisel Veri İşleme özel Sözleşmede ek olarak sağlanabilir, ancak Acino Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla İşleyebilir:

 1. Sözleşme imzalanmadan önce İlgili Kişinin talebi üzerine adımlar atmak için;
 2. Durum tespiti gerektirdiği ölçüde, İş Ortağını tanımlamak için;
 3. İş Ortağının Hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için;
 4. İş Ortağı ve/veya Ziyaretçi ile iletişim kurmak için;
 5. İş Ortağının ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak için;
 6. Talepleri sunmak, gerçekleştirmek ve savunmak için.

Bir tüzel kişilik tarafından İlgili Kişi adına veya namına bir Sözleşme imzalanabilir.

Verileri Sözleşme temelinde işlerken, Sözleşmenin içeriğine bağlı olarak Kişisel Verileri Sözleşmenin sona ermesinden sonra ilgili mevzuatta belirtilen sürelere kadar saklayacağız.
İş sözleşmesinin imzalanması söz konusu olduğunda, iş başvurusunda bulunan bir kişinin Kişisel Verilerinin sözleşmeyi imzalaması ve meşru menfaat temelinde Acino tarafından Verilerin İşlenmesi şunları içerecektir:

 1. İşe başvuru yapan tarafından iş sözleşmesinin imzalanması amacıyla Acino’ya sunulan verilerin işlenmesi;
 2. İşe başvuru yapan tarafından referans olarak belirtilen kişiden alınan Kişisel Verilerin işlenmesi;
 3. Devlet veri tabanları ve kayıtlarından ve kamuya açık (sosyal) medyadan toplanan Kişisel Verilerin işlenmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesine yönelik yasal dayanaklar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, meşru menfaatler, yasalar ve düzenlemeler yer alır. İşbu Web Sitesi yahut Acino ile iletişim kurmayı tercih edeceğiniz diğer iletişim kanalları aracılığıyla toplanan Kişisel Verileriniz olası bir uyuşmazlık yahut yetkili yargı mercileri veya idari makamların talebi halinde haklarımızı korumak, kullanmak veya hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenecektir. Acino yasaların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek veya yasaların izin verdiği kullanımları gerçekleştirmek için Kişisel Verileri işleyecektir.

Web Sitemizin ilgi çekiciliğini, işlevselliğini ve içeriğini geliştirmek amacıyla toplanacak olan ve aşağıda detayları yer alan zorunlu çerezler kapsamında edinilecek olan kişisel verileriniz Acino’nun bu yöndeki meşru maksatları için Kişisel Verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki nedeniyle işlenecektir. Meşru menfaat, piyasadaki mümkün olan en iyi Hizmetleri sunabilmesi için Acino’nun faaliyetinin yönetimi ve bu yöndeki menfaati anlamına gelir. Acino, Kişisel Verileri, Kişisel Veri İşlemenin hangisinin gerekli olduğuna ve İlgili Kişinin menfaatlerine ve haklarına uygun olduğuna dayanarak, Acino’nun meşru menfaatini tespit etmek için dikkatli bir değerlendirme ve denge testinden sonra yasal bir temelde işleyecektir. Özellikle, Kişisel Veri İşleme, aşağıdaki amaçlarla meşru bir menfaat temelinde gerçekleştirilebilir:

 1. Bir İş Ortağı ile güvene dayalı bir ilişki sağlamak için, örneğin nihai yararlanıcıları belirlemek veya dolandırıcılığı önlemek için kesinlikle gerekli olan Kişisel Veri İşleme;
 2. Tanımlayıcılar ve Web Sitelerinin, mobil uygulamaların ve diğer Hizmetlerin kullanımı üzerine toplanan Kişisel Veriler için Acino, toplanan verileri web analizi veya mobil ve bilgi toplumu hizmetlerinin analizi, işleyişinin sağlanması ve iyileştirilmesi,
 3. İş Ortağı ve Ziyaretçilerin Web Sitelerindeki davranışlarının analizi; ağ, bilgi ve siber güvenlik hususları için, örneğin korsanlıkla mücadele ve Web Sitelerinin güvenliğini sağlamak ve ayrıca yedek kopyaların oluşturulması ve depolanması için alınan önlemler;
 4. Kurumsal amaçlar, özellikle de mali yönetim için ve İş Ortağının veya çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi de dahil olmak üzere grup içinde dahili yönetim amaçlarıyla Kişisel Verilerin aktarılması amaçlarıyla kullanacaktır. Kişisel Verilerin bu şekilde İşlenmesi, özellikle Acino Grup bünyesindeki işyerleri arasında veri alışverişi ile, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerçekleşir.

Acino, Kişisel Verileri ilgili mevzuat tarafından belirlenen yahut gerekli süreler için, belirlenen sınırlar, ölçü ve amaçlar dahilinde işleyecektir. Rızalara gelince Acino, her rızanın diğer konulardan anlaşılır ve kolay erişilebilir bir biçimde ve açık ve sade bir dil kullanılarak açıkça ayırt edilebilir olması ilkesini takip eder. Rıza yazılı olarak veya elektronik yollarla veya sözlü beyan olarak verilebilir. Bir İlgili Kişi, rızasını özgürce, özellikle, bilgili ve açık bir şekilde, örneğin Web sitesinde bir kutuyu işaretleyerek verecektir.

Acino ayrıca açık Rızanızı Esas alrak Kişisel Verileri İşleyecektir; örneğin, İlgili Kişi haber bültenine abone olmak isterse, bu faaliyet İlgili Kişinin Açık Rızasına dayalı olarak gerçekleşeceğinden, Rızanın özgürce ve bilgilendirilmiş olarak verilmesi için Acino KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli her türlü sorumluluğunu yerine getirir. Açık Rıza kural olarak belirsiz bir süre içindir ve İlgili Kişi rızasını geri çekene kadar geçerlidir. Buna karşın Acino verileri saklarken her zaman yasal yükümlülüklerini ve saklama gerekliliklerini gözetmektedir.

Acino’nun Kişisel Verileri pazara sunduğu ürün ve servislerini iyileştirmek ve bunların piyasaya sunulma amaçları olan sağlık sorunları ile mücadeleye nasıl bir katkıda bulunduklarını analiz etmek ilgili tanıtım yönetmeliklerine uygun olarak literatür ve medikal bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamak ve kalite güvence ve farmakovijilans faaliyetlerinin yürütümü maksadıyla, mevzuatın belirlediği sınır ve ölçülere uygun şekilde kişisel verileri işleyecektir. Söz konusu kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki sebebi kamu sağlığının korunması ve koruyucu hekimliktir.

Kişisel Veri İşlemenin, Kişisel Verilerin orijinal olarak toplandığı veya İlgili Kişinin verdiği rızaya dayanan amaçlardan farklı olarak yeni bir amaçla yapılması durumunda Acino, bu tür yeni İşlemlerin izin verilebilirliğini dikkatlice değerlendirecektir. Veri işlemenin yeni amaçları üzerinde her zaman düşünülür. Yeni amaç için Veri İşlemenin Kişisel Verilerin ilk toplanma amacına uygun olup olmadığını belirlemek için Acino, diğerlerinin yanı sıra, aşağıda belirtilen konuları dikkate alacaktır:

 1. Kişisel Verilerin toplanma amaçları ile Veri İşlemenin hedeflenen diğer amaçları arasındaki herhangi bir bağlantı;
 2. Kişisel Verilerin toplanma bağlamı, özellikle İlgili Kişi ile Acino arasındaki ilişkiyle ilgili bağlam;
 3. Kişisel Verilerin niteliği, özellikle herhangi bir özel nitelikli Kişisel Veri kategorisi veya cezai hükümler ve suçlarla ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediği;
 4. İlgili Kişiler için amaçlanan daha ileri işlemenin olası sonuçları;
 5. Uygun veri koruma önlemlerinin mevcudiyeti.

9. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişiler yukarıda anılmış iletişim bilgileri üzerinden Acino ile yazılı şekilde irtibata geçerek her zaman aşağıdaki haklarını kullanabilir. Kişisel Verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve söz konusu Kişisel Verilerin İlgili Kişisi durumunda bulunduğunuzu ispat etmeniz gerekeceğini unutmamalısınız.

Açık Rıza ile ilgili haklar:

 1. Bir İlgili Kişi, Kişisel Veri İşleme için verdiği rızayı geri çekme isteğini her zaman Acino’ya bildirme hakkına sahip olacaktır.
 2. Acino’ya vermiş olduğunuz rızaları her zaman yukarıda anılmış adreslerden Acino ile irtibat kurarak görüntüleyebilir, değiştirebilir ve geri çekebilirsiniz.

İlgili Kişi ayrıca KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Silme veya değiştirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

10. Çerezlere ilişkin bilgilendirme

Acino, Web Sitelerinde; web sitelerini en verimli şekilde faydalanmaya sunmak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için, ziyaret edilen sayfaları veya yapılan aramaları kapsayan ziyaret biçimleri hakkında verileri kaydetmek üzere çerezler kullanmaktadır. Çerez kullanılması kullanıcılar tarafından reddedilebilir yahut buna ilişkin tercihler her zaman değiştirilebilir. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Acino Web Sitelerinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sayılmaktadır;

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak.

Acino Web Sitelerinde Kullanılan Çerez Türleri

Çerez Türü Açıklamalar
Oturum Çerezleri Oturum çerezleri, Web Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.
Kalıcı Çerezler Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.
Birinci Taraf Çerezleri Site tarafından oluşturulan ve sadece Acino tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.
Üçüncü Taraf Çerezleri Site üzerinden sunulan bir içeriğin Acino web siteleri dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Site üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.

Kullanılan Çerezlere İlişkin Detaylar

Çerez Servis Sağlayıcı Çerez Açıklamalar Çerez Tipi Çerez Süresi
Acino Web Siteleri PHP PHP ile kendi kendini yöneten dinamik web siteleri için kodlanabilir. WordPress, Joomla!,Facebook ve Twitter gibi dünyaca ünlü projeler de PHP ile yazılmış sistemlerdir. Kesinlikle Gerekli Oturum süresi boyunca
Acino Web Siteleri _ga Bu çerez adı, Google'ın daha çok kullanılan analiz hizmeti için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir. Bu çerez, benzersiz kullanıcıları rastgele oluşturulmuş bir sayıyı müşteri tanımlayıcısı olarak atayarak ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analitiği raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak, 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanmıştır, ancak bu, web sitesi sahipleri tarafından özelleştirilebilir. Performans 2 yıl
Acino Web Siteleri _gid Bu çerez adı, Google Universal Analytics’le ilişkilendirilmiştir. Bu yeni bir çerez gibi görünmektedir ve İlkbahar 2017'den itibaren Google'dan bilgi bulunmamaktadır. Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer depolamak ve güncellemek için görünmektedir. Performans 1 gün

Çerez Kullanımının Engellenmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

İşbu Çerez Politikası’nda belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte, sitemizin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir.

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Bildirimi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerezlerin kullanımı yahut işbu bildirimde önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, internet sitemizde göze çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır.

Çerezlerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Zorunlu çerezler haricindeki çerezleriniz açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir. Zorunlu çerezleriniz ise temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Çerezlerinize ilişkin olarak 8. maddede detayları bulunan her türlü talepleriniz ve haklarınızı Acino’nun yukarıda anılmış adreslerinden yazılı olarak ileterek kullanabilirsiniz.

11. Çocukların Kişisel Verileri

Bilgi toplumu hizmetleri de dahil olmak üzere Acino Hizmetleri çocukları hedeflememektedir.

Acino, 18 yaşın altındaki kişiler hakkında bilerek herhangi bir bilgi toplamaz ve herhangi bir ilgili bilgilendirilmiş faaliyet durumunda, ebeveynin veya velinin talepleri temelinde hareket edeceğiz.

Acino, tüm bilgileri işbu bildirim aracılığıyla çocuğun yasal temsilcisine açıklamayı ve ayırt etme gücü bulunan çocuğu da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun temsilcisi, çocuğun Kişisel Verilerini herhangi bir zamanda güncelleme ve iptal etme hakkına ve fırsatına sahip olacaktır. Acino, çocukları korumaya yönelik yasal gerekliliklere uyar.

Acino, bir çocuktan veya bir çocukla ilgili Kişisel Veri topladığının farkına varması durumunda, ilgili Kişisel Verilerin İşlenmesine son vermek için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir.
Lütfen, Acino Web Sitelerini ziyaret ederek yukarıda anılmış bilgilerinin işlenmesini uygun bulduğunuz, ayırt etme gücü bulunan çocuğunuzun bu metni okuduğundan ve bilgilendirilmesini sağladığınızdan emin olunuz.

12. Diğer sayfalara bağlantılar

Mevcut Gizlilik Politikası yalnızca Acino Web Siteleri için geçerlidir ve üçüncü taraf web sitelerini açık bir şekilde kapsamdan hariç tutar. Acino, kendi takdirine bağlı olarak, Ziyaretçilerin ilgisini çeken ve ilgi gösterdiği üçüncü taraf web sitelerine bağlantı verebilir. Acino, bağlantılı sayfaların ve sitelerin en yüksek standartları karşılamasını sağlamak için çaba gösterir. Acino, internetin hızla değişen doğası nedeniyle, bağlantılı web sitelerinin gizlilik hükümleri ve içeriğinden sorumlu değildir. Tekrar belirtmek isteriz ki, bu Gizlilik Politikası bağlantılı web sitelerini kapsamaz.

13. Yönergeler ve Prosedürler

 1. Çerezler Hakkında Her Şey (İngilizce): Acino tarafından kullanılan Çerezlerin ve diğer web teknolojilerinin açıklamaları;
 2. Çevrimiçi Seçimleriniz; Reklamlar Hakkında;Ağ Reklamcılığı (İngilizce):İlgili Kişilerin Kişisel Verilerinin nasıl kullanıldığını ve toplandığını değiştirebileceği ve kontrol edebileceği Çerezlerin ve diğer web teknolojilerinin kontrol ve izleme platformu.

14. Acino ile iletişime geçin

Kişisel Verilerin korunması veya Acino Web Sitelerinde toplanması veya işlenmesi ile ilgili bir sorunuz veya hatta bir şikayetiniz, veya yasal ilkelere uyum konusunda endişeleriniz olabilir. Kişisel Verilerle ilgili bu endişelerinizden herhangi biri için veya sadece Acino Kişisel Veriler Politikası hakkında yorum veya önerilerde bulunmak isterseniz, lütfen işbu Gizlilik Politikası’nın 2. maddesinde anılmış iletişim kanalları aracılığıyla Acino ile iletişime geçiniz:

15. Gizlilik Politikasının Geçerliliği

Acino, bu Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olacaktır. Acino, Acino web sitesindeki değişiklikler hakkında İlgili Kişileri bilgilendirecektir.

Gizlilik Politikasında yapılan en son değişiklikler ve yürürlüğe girmesi:

Yayınlama Ziyaretçiler ve Müşteriler için yürürlüktedir Temel değişiklikler
1 Haziran 2021 1 Haziran 2021 Gizlilik Politikasının yeni tam versiyonu

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We track anonymized user information to improve our website.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Decline all Services
Accept all Services